“Eigenwijs” | Marieke Sleijpen

Marieke: “Opvang Eigenwijs is een fijn rustig plekje waar kinderen gewoon zichzelf kunnen zijn en op hun eigen manier zichzelf en de wereld kunnen ontdekken. Op hun eigen wijze of wijsje.