“Erfkracht vof” | Floor Stender

Erfkracht vof is een kleinschalige onderneming die op een brede wijze zorg biedt aan kinderen en volwassenen.

Graag willen wij deze fijne plek in Drenthe met anderen delen om gebruik te kunnen maken van elkaars kwaliteiten, elkaar aan te vullen en van elkaar te kunnen leren. Ons erf wordt bewoond door dieren, bomen, planten, bloemen, en een klein aantal mensen die veel waarde hechten aan de relatie met de natuur. Te midden van, en in harmonie met al dat groene leven werken wij aan de groei en het verstevigen van onze eigen wortels zodat de kruin naar boven kan reiken; samen terug naar de basis.