Criteria voor Drakepit-gastouders

Wettelijke eisen aan gastouders Sinds 2010 zijn de regels voor gastouderopvang aangescherpt. Volgens de Wet Kinderopvangmoet een gastouder nu aan volgende eisen voldoen:

  • Een gastouder beschikt over een diploma mbo-2 (Zorg –en) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma, of het certificaat goed gastouderschap.
  • Hij of zij beschi kt over een door de minister aangewezen EHBO-certificaat gericht op kinderen.
  • Een gastouder heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • ij of zij spreekt Nederlands.
  • Een gastouder is 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de opgevangen kinderen.
  • De eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.
  • Hij of zij is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
  • Een gastouder kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en het protocol kindermishandeling en handelt daarna
  • De betalingen va de vraagouders ontvangt een gastouder enkel via het gastouderbureau.

Naast deze wettelijke eisen vinden wij volgende dingen bij onze gastouders belangrijk:

Motivatie

Een gastouder van Drakepit vindt het leuk en plezierig met kinderen om te gaan en is niet alleen bereid, maar feitelijk ook in staat om het eigen leven en de leefomgeving op de zorg voor kinderen in te richten. Het creëren van een liefdevolle en veilige opvang en de nieuwsgierigheid naar het eigene van ieder kind zijn uitgangspunten van de gastouder. Bovendien kiest een gastouder van Drakepit bewust voor zelfstandig ondernemerschap en heeft er plezier in een eigen bedrijf vorm te geven.

Lerende houding

Van alle gastouders en medewerkers van Drakepit wordt verwacht dat ze een open, lerende houding willen aannemen t.o.v. de kinderen, ouders en collega´s. Vermogen tot zelf-reflectie en de bereidheid tot scholing worden gezien als essentiële factoren die bijdragen aan de waarborging van de kwaliteit die Drakepit biedt. Bewustheid van de voorbeeldfunctie Kinderen leren in de eerste zeven levensjaren voornamelijk door imitatie; vanuit een innerlijke reactie bootsen ze de buitenwereld na. Zo wordt een basis voor gedrag en moreel