Windekind – Peuterspeelgroep

Als gevolg van de wet ‘ harmonisatie peuterspeelzalen’ is  Peuterspeelgroep ‘Windekind’ is sinds januari 2018 onder de hoede van Drakepit. Windekind is gevestigd in de Adriaan Roland Holst school in Bergen 

Er zijn 3 peuterspeelgroepen van elk maximaal 8 kinderen, te weten

ma- en do ochtend van 08.30 – 12.30 uur
di- en vr ochtend van 08.30 – 12.30 uur
ma–mid/wo-ocht van 13.15 – 16.30 uur, resp. 08.30 – 12.30 uur

De speeltijd heeft een vaste indeling van activiteiten, afwisselend in- en uitademend van karakter. Zo wordt er begonnen in de kring met liedjes en versjes, begeleid door eenvoudige gebaren.

Als de kinderen vervolgens vrij gaan spelen, is er eenvoudig speelgoed dat ruimte biedt aan hun behoefte aan ervaring met alle zintuigen en aan de ontwikkeling van hun fantasie. Er zijn zachte poppen, lappen om zich mee te verkleden, huisjes om in te werken of in te koken, zand en water om taartjes mee te bakken.

Na het samen eten wordt er, afhankelijk van de weersomstandigheden, buiten gespeeld en aan het einde van de ochtend wordt er vaak in de kring nog een verhaal verteld, voordat de kinderen weer naar huis gaan.

Zowel de kinderen als de ouders ervaren in de peuter speelgroep een sfeer van geborgenheid en warmte. Een sfeer waarbinnen het kleine kind een begin kan maken met de ontdekking van zichzelf en van de wereld.

De peuter speelgroep wordt geleid door Astrid de Graaf en Corine Douma.

Voor meer informatie kunt u bellen met

+31 6 25503849 tot 12.30 uur. Daarna kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Of stuur een mail naar: info@drakepit.nl

Voor meer informatie over de registratie van deze voorziening en het laatste inspectierapport, klikt u op: LRK nummer 211218352