Actualiteitenoverzicht

Hieronder vindt u een overzicht van alle  nieuwsberichten van Drakepit.

Applicatie cursus antroposofie voor professionals in de kinderopvang

Na het succes van onze vorige applicatie curusus antroposofische pedagogiek zullen we op 7 december 2018 weer starten met cursus voor professionals, medewerkers in de kinderopvang, die graag bijgeschoold en geïnspireerd willen worden op het gebied van de antroposofie. Deze cursus bestaat uit 6 scholingsdagen (op vrijdag tussen 10 en 14.30 uur)  waar we  onder […]

lees meer >

De basiscursus antroposofische pedagogiek start weer !!

Basiscursus antroposofische pedagogiek Deze cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de werking van de antroposofie in de pedagogiek. • Ben je medewerker in de reguliere kinderopvang en ben je geïnteresseerd in de antroposofische aanpak? • Ben je een gastmoeder die zich aangetrokken voelt door de antroposofische manier van werken en meer wil […]

lees meer >

Zonnestraaltjes

Zo juist uitgekomen: ‘Zonnestraaltjes’ , het nieuwste praktijkboek van Hennie de Gans-Wiggermans in de reeks pedagogie van het jonge kind. ‘Zonnestraaltjes’ is een boek met 38 herhaal-verhaaltjes die zich afspelen in de directe omgeving van kinderen. Een schitterend vervolg op ‘Nog een keer!’, eveneens van Hennie de Gans-Wiggermans. Bij alle verhaaltjes staan suggesties voor tafelspelletjes […]

lees meer >

Puur en Hecht beurs

Op 7 juli a.s. vindt er in Groningen de “Puur & Hecht beurs” plaats. Voor iedereen die het leuk vindt om geïnspireerd te worden op het gebied van zwanger, kind en ouderschap in de natuurlijke hoek…. Er komen weer fantastische workshops en lezingen aan op de puur&hecht beurs! Laagdrempelig en voor ouders en professionals. 7 […]

lees meer >

Personenregister kinderopvang vanaf maart 2018

Wat is het personenregister? Het personenregister is een register waarin iedereen die werkzaam is (of wil zijn) in de kinderopvang, zich moet inschrijven. Iedereen die is ingeschreven in het register, wordt continu gescreend. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die werken in de kinderopvang nieuwe strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie […]

lees meer >

Waarnemen en documenteren van kinderen

Drakepit is bezig met een project “Waarnemen en documenteren van kinderen”. Het waarnemen van kinderen neemt een belangrijke plek in binnen de antroposofische pedagogiek. Ook bij Drakepit zijn we erg begaan met dit thema: We hebben ons op de laatste twee netwerkdagen door Albert de Vries en Lois Eigenraam laten inspireren over dit onderwerp en […]

lees meer >

Welkom en Tot ziens!

Er zijn de laatste tijd weer wat Drakepit gastouders bijgekomen, namelijk Magdalena Duijnhouwer-Kalocinska in Den Haag, Elly van Weert in Nijmegen, Femke Haen en Ilse Klein-Zeggelink in Utrecht, Suzette Voet in Westervoort en Isabelle Ferrand in Zeist. Sommige van hun vangen kinderen in hun ouderlijk huis op en anderen hebben de deuren van hun eigen […]

lees meer >

Project waarnemen en documenteren

Op de laatste twee netwerkdagen hebben we met Albert de Vries en Loïs Eijgenraam veel inspiratie opgedaan over hoe je je eigen waarnemings- en oordeelsvermogen kunt scholen. We hebben bovendien handvatten gekregen hoe een bepaalde manier van kijken en / of vragen stellen je waarneming kan verrijken en / of verdiepen. We hebben over de […]

lees meer >

Jaarlijkse inspectie Drakepit positief verlopen

In november was de GGD voor de jaarlijkse inspectie bij Drakepit. Omdat er in de voorgaande jaren geen tekortkomingen waren geconstateerd werd er in november alleen een verkorte inspectie uitgevoerd en zijn er maar een beperkt aantal voorwaarden getoetst. Wij zijn blij om ook na deze inspectie weer te kunnen melden dat alle getoetste items […]

lees meer >

Eerste Applicatiecursus Antroposofie afgerond

In januari hebben we de eerste Applicatiecursus Antroposofie afgerond. Deze cursus is voortgekomen uit de belangstelling die er bij de professionals was voor onze Basiscursus Antroposofische Pedagogiek. Op diverse antroposofische kinderopvanglocaties is er een grote vraag naar een antroposofische basis voor regulier geschoolde medewerkers. En ook binnen de reguliere kinderopvang groeit het interesse in de […]

lees meer >

Verslag netwerkdag in februari

Op de netwerkdag medio februari heeft Loïs Eijgenraam met ons gekeken naar een aantal essentiële vragen rondom het waarnemen van het kleine kind en het grote belang daarvan. Vanuit haar werk bij BVS-schooladvies (een onderwijsadviesbureau met kennis en expertise van vrijeschoolonderwijs) is Loïs goed thuis in het veld van waarnemen, observeren, documenteren van het jonge […]

lees meer >

Interne Drakepitdag op 13 mei 2017

Zaterdag,13 mei 2017 vindt de interne Drakepitdag plaats. Deze dag is voor Drakepit gastouders bedoelt. Op het programma staan dan bijvoorbeeld organisatorische vraagstukken, veranderingen in de wetgeving en beleidsvraagstukken. Het programma zal binnenkort nader ingevuld worden. Alle gastouders van Drakepit ontvangen ongeveer twee weken van tevoren een uitnodiging met meer informatie over het programma, tijden en […]

lees meer >

Verslag van de Drakepit Netwerkdag

We don’t see the things as they are, we see things as we are…. (Talmud)  Met een inspirerende netwerkdag hebben we het nieuwe werkjaar op 17 september gezamenlijk geopend. Zoals iedere jaar neemt Carla Meertens ons in het begin mee naar wat Rudolf Steiner als essentie ziet van pedagogisch handelen: “Wij kunnen onze taak alleen naar behoren […]

lees meer >

Gunnen we ze nog ‘vrij spel’?

In de laatste uitgave van “Rondom het kind” staat een artikel van Tessa en Dörte over Vrij Spel. We wilden een lans breken voor het belang van vrije ruimte in de ontwikkeling van kind-zijn naar menswording. Kinderen hebben nauwelijks meer gelegenheid om vrij te spelen, van kleins af aan worden ze vermaakt, gestimuleerd, gemonitord, ondersteunt […]

lees meer >

Mark the Manny in de media

Mannelijke gastouders zijn een uitzondering. Bij Drakepit zijn we blij en trots dat één van de schaarse exemplaren onderdeel uitmaakt van ons gastouderbureau. In september 2015 heeft Mark Jansen de deuren van zijn opvang in Amsterdam geopend en sindsdien wordt hij vaak door media benaderd. Zo heeft Mark bijvoorbeeld een maandelijkse column in “Kinderopvang totaal” […]

lees meer >

Kwaliteitskenmerk Groene Kinderopvang voor Mark Jansen

Drakepit gastouder Mark Jansen in Amsterdam heeft in juni het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang behaald. Dit kwaliteitsmerk wordt uitgereikt door Stichting Groen Cement, een netwerk van deskundigen dat zich inzet om kinderen en natuur te verbinden. Omdat kinderen juist in de eerste jaren van hun leven een blijvend gevoel voor natuur ontwikkelen zijn de activiteiten van Groen Cement vooralsnog gericht op de kinderopvang. De […]

lees meer >

Algemene Voorwaarden voor Gastouderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft recentelijk de Algemene Voorwaarden voor Gastouderopvang opgesteld, die vanaf 1 januari 2017 in werking treden. Op dit moment gelden voor de gastouderopvang de Algemene Voorwaarden Kinderopvang, die op onderdelen echter niet goed inspelen op de specifieke situatie in de gastouderopvang. De invoering van de AVG was al lang aangekondigd, maar werd telkens weer uitgesteld. […]

lees meer >

Facturatie proces Drakepit in 2019

In 2019 zullen we het facturatie proces gaan stroomlijnen. Van drie facturatie- en incassorondes zullen we overgaan naar twee facturatie momenten. De eerste ronde vindt plaats eind van de maand, de tweede ronde een week later. Deze tweede ronde is tevens het moment waarna de maandstaat door Drakepit geforceerd wordt geaccordeerd, indien dit dan nog […]

lees meer >

Inspirerende lezing over zintuigontwikkeling

De lezing van Edmond Schoorel op onze themadag in november smaakte naar meer! Daarom organiseerde Drakepit op 1 juli een verdiepingsbijeenkomst over zintuigontwikkeling. Net zo boeiend en inspirerend als in november nam Schoorel ons een stapje dieper mee in de wereld van de zintuigen en hun ontwikkeling. Aan de hand van vragen uit de dagelijkse praktijk […]

lees meer >

Drakepit gastouder Mark the Manny twee keer in de media!

De eerste mannelijke gastouder van Drakepit, Mark Jansen is bewust de media op gaan zoeken om een signaal te geven van wat hij wil neerzetten: kleinschalige opvang, persoonlijke benadering, veel buiten, kwaliteit gastouder omhoog en – niet te vergeten – dat hij een man is. In Kinderopvang staat deze week een interview met hem (pagina 22) en […]

lees meer >

Beleidsdoorlichting Kinderopvang – conclusies en consequenties voor de gastouderopvang

Eind december stuurde minister Asscher de Beleidsdoorlichting Kinderopvang naar de Tweede Kamer. De minister kijkt daarin uitgebreid terug op verschillende aspecten van het kinderopvangbeleid en de effecten daarvan. De beleidsdoorlichting evalueert onder ander de effecten van het kabinetsbeleid op gastouderopvang: Gastouderopvang neemt volgens het kabinet een eigen plaats in het totale aanbod van kinderopvang in; […]

lees meer >

Eerste Kleinschalig Kindercentrum Drakepit

  Na een aantal jaren succesvol als gastouder te hebben gewerkt, heeft Ellen Zweeers van Twinkel de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan de registratie van haar eigen kleinschalige BSO. Inmiddels is het hele registratie proces met goed gevolg afgerond en is de zelfstandige BSO locatie van Twinkel een feit. Ellen heeft hierbij veel medewerking […]

lees meer >

Impressie Themadag ‘Zintuigontwikkeling’

Themadag Drakepit “Zintuigontwikkeling” Het schone bewonderen, het ware behoeden, Het edele vereren en het goede besluiten Het voert er de mens in het handelen naar het rechte, in het denken naar het licht en in het voelen naar vrede en leert hem vertrouwen op goddelijk bestieren in alles wat is, in wereld-al, in ziele-licht. Zo […]

lees meer >

Algemene Voorwaarden Gastouderopvang januari 2016

De Brancheorganisatie is bezig met het opstellen van Algemene Voorwaarden Gastouderopvang (AVG). Op dit moment gelden ook voor de gastouderopvang de Algemene Voorwaarden Kinderopvang, die op onderdelen echter niet goed inspelen op de specifieke situatie in de gastouderopvang. De invoering van de AVG was aangekondigd voor 1 juli 2015, maar is nu nog een half jaar uitgesteld. […]

lees meer >

Verslag Netwerkdag 7 februari 2015

Communicatie met ouders – Verkenningen in de Dynamische Oordeelsvorming met Vera Klein. Op de vroege zaterdagmorgen komen van heinde en verre de Drakepit gastouders naar Utrecht. Het winterse weer en de situatie op de weg en het spoor zorgen ervoor dat de reis voor velen niet altijd soepel verloopt en een enkeling gaat zelfs liever niet […]

lees meer >

De 12 zintuigen

In de Seizoener, de tijdschrift voor de Vrijeschoolwereld, heeft Edmond Schoorel de eerste deel van een drieluik over zintuigontwikkeling geschreven: Stel, je komt net uit de hemel op de aarde. Je hebt geen idee wat je daar aantreft, want in de hemel is nu eenmaal alles anders dan op de aarde.In de hemel moet je […]

lees meer >

Verslag Drakepit themadag 22 november 2014

Wortel uit de aardegrond, maak me dapper en gezond. Blad en stengel, lucht en licht, geef mijn adem evenwicht. Wat me in de vruchten voedt, dank ik aan de zonnegloed. Met deze spreuk opende Tessa de themadag en legde uit waarom we het thema voeding hebben gekozen voor deze dag. Het belang van gezonde voeding […]

lees meer >

Verslag Drakepit netwerkdag 20 september 2014

Nadat we een aantal netwerkdagen hebben gewerkt aan thema’s  die te maken hadden met de ontwikkeling van het jonge kind, vonden we het aan de tijd om met een tweede belangrijk aspect van ons vak – namelijk de communicatie met de ouders – aan de slag te gaan. Als je met elkaar een liefdevolle kring […]

lees meer >

Kohnstamm-studie: Gastouders in beeld

In opdracht van het ministerie van SZW heeft het Kohnstamm instituut een inventarisatiestudie gehouden onder gastouders in Nederland. Bij de start van dit onderzoek was er nog veel onbekend over ‘de gastouders in Nederland’. Dankzij de medewerking van 1550 gastouders die de tijd namen voor het invullen van een –behoorlijk omvangrijke- vragenlijst, ligt er nu […]

lees meer >