Actualiteitenoverzicht

Hieronder vindt u een overzicht van alle  nieuwsberichten van Drakepit.

De basiscursus antroposofische pedagogiek start weer !!

Basiscursus antroposofische pedagogiek Deze cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de werking van de antroposofie in de pedagogiek. • Ben je medewerker in de reguliere kinderopvang en ben je geïnteresseerd in de antroposofische aanpak? • Ben je een gastmoeder die zich aangetrokken voelt door de antroposofische manier van werken en meer wil […]

lees meer >

Zonnestraaltjes

Zo juist uitgekomen: ‘Zonnestraaltjes’ , het nieuwste praktijkboek van Hennie de Gans-Wiggermans in de reeks pedagogie van het jonge kind. ‘Zonnestraaltjes’ is een boek met 38 herhaal-verhaaltjes die zich afspelen in de directe omgeving van kinderen. Een schitterend vervolg op ‘Nog een keer!’, eveneens van Hennie de Gans-Wiggermans. Bij alle verhaaltjes staan suggesties voor tafelspelletjes […]

lees meer >

Puur en Hecht beurs

Op 7 juli a.s. vindt er in Groningen de “Puur & Hecht beurs” plaats. Voor iedereen die het leuk vindt om geïnspireerd te worden op het gebied van zwanger, kind en ouderschap in de natuurlijke hoek…. Er komen weer fantastische workshops en lezingen aan op de puur&hecht beurs! Laagdrempelig en voor ouders en professionals. 7 […]

lees meer >

Applicatie cursus antroposofie voor professionals in de kinderopvang

Na het succes van onze vorige applicatie curusus antroposofische pedagogiek zullen we op 9 november 2018 weer starten met cursus voor professionals, medewerkers in de kinderopvang, die graag bijgeschoold en geïnspireerd willen worden op het gebied van de antroposofie. Deze cursus bestaat uit 6 scholingsdagen (op vrijdag tussen 10 en 14.30 uur)  waar we  onder […]

lees meer >

Personenregister kinderopvang vanaf maart 2018

Wat is het personenregister? Het personenregister is een register waarin iedereen die werkzaam is (of wil zijn) in de kinderopvang, zich moet inschrijven. Iedereen die is ingeschreven in het register, wordt continu gescreend. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die werken in de kinderopvang nieuwe strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie […]

lees meer >

Wijziging maximum uurtarief in 2018

In 2018 zullen de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag wijzigen De belastingdienst  vergoedt de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Dit is het maximum uurtarief. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Opvanginstelling       Soort opvang              Maximum uurtarief Kindercentrum  :        Dagopvang     […]

lees meer >

11 november 2017 Drakepit themadag

Op zaterdag 11 november vindt onze jaarlijkse themadag plaats waarvoor we alle gastouders en vraagouders van harte willen uitnodigen. Het thema van de dag gaat over “Spelenderwijs verbinden en hechten” en we hebben Micheline Mets uitgenodigd om met ons aan het werk te gaan. Micheline is speltherapeut en laat ons zien hoe door de eeuwen heen […]

lees meer >

Waarnemen en documenteren van kinderen

Drakepit is bezig met een project “Waarnemen en documenteren van kinderen”. Het waarnemen van kinderen neemt een belangrijke plek in binnen de antroposofische pedagogiek. Ook bij Drakepit zijn we erg begaan met dit thema: We hebben ons op de laatste twee netwerkdagen door Albert de Vries en Lois Eigenraam laten inspireren over dit onderwerp en […]

lees meer >

De bouw van het aardehuis voor kinderen in Culemborg is begonnen

De droom van gastouder Esther Blondelle uit Culemborg begint werkelijkheid te worden: De bouw van het aardehuis is begonnen. Het aardehuis wordt een huis voor kinderen in de natuur en met natuurlijke materialen. Wilt u meer weten over dit project en de voortgang neem dan een kijk op de website: www.aardehuis.nu  

lees meer >

Intervisie voor ouders!

Zoals eerder al in de nieuwsbrief vermeld, willen we vanuit Drakepit graag ouderintervisie aanbieden. Heb jij behoefte om te reflecteren op je ouderschap? Wil je graag uitwisselen met andere ouders over pedagogische onderwerpen? Heb je soms tips en adviezen nodig hoe om te gaan met bepaalde situaties? Door in een kleine vertrouwde groep situaties in te […]

lees meer >

Welkom en Tot ziens!

Er zijn de laatste tijd weer wat Drakepit gastouders bijgekomen, namelijk Magdalena Duijnhouwer-Kalocinska in Den Haag, Elly van Weert in Nijmegen, Femke Haen en Ilse Klein-Zeggelink in Utrecht, Suzette Voet in Westervoort en Isabelle Ferrand in Zeist. Sommige van hun vangen kinderen in hun ouderlijk huis op en anderen hebben de deuren van hun eigen […]

lees meer >

Project waarnemen en documenteren

Op de laatste twee netwerkdagen hebben we met Albert de Vries en Loïs Eijgenraam veel inspiratie opgedaan over hoe je je eigen waarnemings- en oordeelsvermogen kunt scholen. We hebben bovendien handvatten gekregen hoe een bepaalde manier van kijken en / of vragen stellen je waarneming kan verrijken en / of verdiepen. We hebben over de […]

lees meer >

Bijscholing Dörte en Jolanda en uitbreiding van het Drakepitteam

In oktober hebben Dörte en Jolanda succesvol een bijscholing gevolgd van het KNGO (KennisNetwerk GastouderOpvang). Door het behalen van deze “pedagogische component”, zijn zij nu ook gekwalificeerd om koppelingsgesprekken te voeren. Dörte en Jolanda zullen Tessa voortaan ondersteunen bij het koppelen van nieuwe kinderen en hun ouders aan Drakepit gastouders. Doordat Dörte en Jolanda nu […]

lees meer >

Jaarlijkse inspectie Drakepit positief verlopen

In november was de GGD voor de jaarlijkse inspectie bij Drakepit. Omdat er in de voorgaande jaren geen tekortkomingen waren geconstateerd werd er in november alleen een verkorte inspectie uitgevoerd en zijn er maar een beperkt aantal voorwaarden getoetst. Wij zijn blij om ook na deze inspectie weer te kunnen melden dat alle getoetste items […]

lees meer >

Eerste Applicatiecursus Antroposofie afgerond

In januari hebben we de eerste Applicatiecursus Antroposofie afgerond. Deze cursus is voortgekomen uit de belangstelling die er bij de professionals was voor onze Basiscursus Antroposofische Pedagogiek. Op diverse antroposofische kinderopvanglocaties is er een grote vraag naar een antroposofische basis voor regulier geschoolde medewerkers. En ook binnen de reguliere kinderopvang groeit het interesse in de […]

lees meer >

Verslag themadag over “Grenzen stellen”

Onze themadag in november was druk bezocht. Het thema “Grenzen stellen en opvoeden in tijden van overvloed” leek voor vele deelnemers de moeite waard. In de ochtend gaf Paulien Bom een boeiende lezing omtrent dit thema. Zij benaderde het thema met humor en begrip. Door de vele herkenbare anekdotes ontstond er al gauw een ontspannen […]

lees meer >

Verslag netwerkdag in februari

Op de netwerkdag medio februari heeft Loïs Eijgenraam met ons gekeken naar een aantal essentiële vragen rondom het waarnemen van het kleine kind en het grote belang daarvan. Vanuit haar werk bij BVS-schooladvies (een onderwijsadviesbureau met kennis en expertise van vrijeschoolonderwijs) is Loïs goed thuis in het veld van waarnemen, observeren, documenteren van het jonge […]

lees meer >

Basiscursus Antroposofie: Start van 2 nieuwe cursussen in maart

In maart starten we weer met twee nieuwe Basiscursussen Antroposofie. De introductiebijeenkomst op 15 februari was weer goed bezocht en het ziet er nu naar uit dat we medio maart starten met twee nieuwe cursussen, één op woensdag avond en één op vrijdag ochtend. Er zijn nog een aantal vrije plekken, dus grijp je kans […]

lees meer >

Interne Drakepitdag op 13 mei 2017

Zaterdag,13 mei 2017 vindt de interne Drakepitdag plaats. Deze dag is voor Drakepit gastouders bedoelt. Op het programma staan dan bijvoorbeeld organisatorische vraagstukken, veranderingen in de wetgeving en beleidsvraagstukken. Het programma zal binnenkort nader ingevuld worden. Alle gastouders van Drakepit ontvangen ongeveer twee weken van tevoren een uitnodiging met meer informatie over het programma, tijden en […]

lees meer >

Applicatiecursus Antroposofie voor professionals gestart

Na het succes van onze basiscursus antroposofische pedagogiek zijn we eind mei gestart met een iets uitgebreidere applicatiecursus voor professionals, medewerkers in de (reguliere) kinderopvang, die graag bijgeschoold en geïnspireerd willen worden op het gebied van de antroposofie. Met een enthousiaste groep van 22 deelnemers gaan we gedurende 6 scholingsdagen aan de slag met onderwerpen […]

lees meer >

Verslag van de Drakepit Netwerkdag

We don’t see the things as they are, we see things as we are…. (Talmud)  Met een inspirerende netwerkdag hebben we het nieuwe werkjaar op 17 september gezamenlijk geopend. Zoals iedere jaar neemt Carla Meertens ons in het begin mee naar wat Rudolf Steiner als essentie ziet van pedagogisch handelen: “Wij kunnen onze taak alleen naar behoren […]

lees meer >

Gunnen we ze nog ‘vrij spel’?

In de laatste uitgave van “Rondom het kind” staat een artikel van Tessa en Dörte over Vrij Spel. We wilden een lans breken voor het belang van vrije ruimte in de ontwikkeling van kind-zijn naar menswording. Kinderen hebben nauwelijks meer gelegenheid om vrij te spelen, van kleins af aan worden ze vermaakt, gestimuleerd, gemonitord, ondersteunt […]

lees meer >

Mark the Manny in de media

Mannelijke gastouders zijn een uitzondering. Bij Drakepit zijn we blij en trots dat één van de schaarse exemplaren onderdeel uitmaakt van ons gastouderbureau. In september 2015 heeft Mark Jansen de deuren van zijn opvang in Amsterdam geopend en sindsdien wordt hij vaak door media benaderd. Zo heeft Mark bijvoorbeeld een maandelijkse column in “Kinderopvang totaal” […]

lees meer >

Kwaliteitskenmerk Groene Kinderopvang voor Mark Jansen

Drakepit gastouder Mark Jansen in Amsterdam heeft in juni het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang behaald. Dit kwaliteitsmerk wordt uitgereikt door Stichting Groen Cement, een netwerk van deskundigen dat zich inzet om kinderen en natuur te verbinden. Omdat kinderen juist in de eerste jaren van hun leven een blijvend gevoel voor natuur ontwikkelen zijn de activiteiten van Groen Cement vooralsnog gericht op de kinderopvang. De […]

lees meer >

Algemene Voorwaarden voor Gastouderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft recentelijk de Algemene Voorwaarden voor Gastouderopvang opgesteld, die vanaf 1 januari 2017 in werking treden. Op dit moment gelden voor de gastouderopvang de Algemene Voorwaarden Kinderopvang, die op onderdelen echter niet goed inspelen op de specifieke situatie in de gastouderopvang. De invoering van de AVG was al lang aangekondigd, maar werd telkens weer uitgesteld. […]

lees meer >

Drakepit gaat over naar vaste facturatie- en incassomomenten: Kijk hier voor de data voor de komende maanden

Sinds deze maand werken we met vaste facturatie- en incassomomenten. Hierdoor hopen we het facturatieproces meer te kunnen stroomlijnen en voor iedereen transparant in te richten. Navolgende de data t/m de facturatie van opvangmaand september. Facturatie opvangmaand juni: Ronde 1 Facturatie voor geaccordeerde maandstaten t/m 29 juni (9.30 uur) Incasso bij ouders op 4 juli Uitbetaling gastouders 5 […]

lees meer >

Verhoging kinderopvangtoeslag in 2017

Vanaf 2017 komt jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders wordt met in totaal 136 miljoen euro verhoogd. Zo krijgen voortaan alle ouders minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed. Daarnaast gaat de maximum uurprijs voor de kinderopvanginstellingen omhoog. Ouders gaan er in de meeste gevallen op […]

lees meer >

Inspirerende lezing over zintuigontwikkeling

De lezing van Edmond Schoorel op onze themadag in november smaakte naar meer! Daarom organiseerde Drakepit op 1 juli een verdiepingsbijeenkomst over zintuigontwikkeling. Net zo boeiend en inspirerend als in november nam Schoorel ons een stapje dieper mee in de wereld van de zintuigen en hun ontwikkeling. Aan de hand van vragen uit de dagelijkse praktijk […]

lees meer >

Nieuw bij Drakepit: Verdieping en inspiratie voor professionals

Applicatiecursus “Antroposofische pedagogiek voor professionals” Na het succes van onze basiscursus antroposofische pedagogiek zullen we eind mei 2016 starten met een iets uitgebreidere cursus voor professionals, medewerkers in de (reguliere) kinderopvang, die graag bijgeschoold en geïnspireerd willen worden op het gebied van de antroposofie. Deze cursus zal 6 scholingsdagen (op vrijdag tussen 10 en 15 […]

lees meer >

Drakepit gastouder Mark the Manny twee keer in de media!

De eerste mannelijke gastouder van Drakepit, Mark Jansen is bewust de media op gaan zoeken om een signaal te geven van wat hij wil neerzetten: kleinschalige opvang, persoonlijke benadering, veel buiten, kwaliteit gastouder omhoog en – niet te vergeten – dat hij een man is. In Kinderopvang staat deze week een interview met hem (pagina 22) en […]

lees meer >

Beleidsdoorlichting Kinderopvang – conclusies en consequenties voor de gastouderopvang

Eind december stuurde minister Asscher de Beleidsdoorlichting Kinderopvang naar de Tweede Kamer. De minister kijkt daarin uitgebreid terug op verschillende aspecten van het kinderopvangbeleid en de effecten daarvan. De beleidsdoorlichting evalueert onder ander de effecten van het kabinetsbeleid op gastouderopvang: Gastouderopvang neemt volgens het kabinet een eigen plaats in het totale aanbod van kinderopvang in; […]

lees meer >

Eerste Kleinschalig Kindercentrum Drakepit

  Na een aantal jaren succesvol als gastouder te hebben gewerkt, heeft Ellen Zweeers van Twinkel de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan de registratie van haar eigen kleinschalige BSO. Inmiddels is het hele registratie proces met goed gevolg afgerond en is de zelfstandige BSO locatie van Twinkel een feit. Ellen heeft hierbij veel medewerking […]

lees meer >

Impressie Themadag ‘Zintuigontwikkeling’

Themadag Drakepit “Zintuigontwikkeling” Het schone bewonderen, het ware behoeden, Het edele vereren en het goede besluiten Het voert er de mens in het handelen naar het rechte, in het denken naar het licht en in het voelen naar vrede en leert hem vertrouwen op goddelijk bestieren in alles wat is, in wereld-al, in ziele-licht. Zo […]

lees meer >

Veranderingen in het klachtrecht per 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 veranderen een aantal regels in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Een van de doelen van de wetswijziging is een eenduidige en laagdrempelige klachtrecht voor alle ouders en oudercommissies. Wat betekent dat voor de vraagouders van Stichting Drakepit? Stichting Drakepit is vanaf 1 januari 2016 niet meer aangesloten bij de Stichting […]

lees meer >

Goed nieuws: Kosten kinderopvang voor ouders verder omlaag!

Nadat de politiek in de laatste jaren erg zuinig is geweest ten opzichte van de kinderopvangtoeslag, wil men in Den Haag nu de werkende ouders weer meer tegemoet komen in de kosten voor kinderopvang. In 2016 wordt de kinderopvangtoeslag met 290 miljoen euro verhoogd. Daardoor zullen jullie per januari 2016 al honderden euro’s per jaar […]

lees meer >

Vroeg- en voorschoolse educatie heeft geen effect

Op verzoek van BoinK analyseerde hoogleraar Ruben Fukkink 21 onderzoeken naar het effect van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hieruit zou blijken dat de voorschool geen enkel resultaat oplevert, vertelt de hoogleraar in Brandpunt.  

lees meer >

Nieuw online magazine voor ouders

Drakepit gastouder Chantal Overgaauw is een online magazine voor ouders begonnen: www.oudersvannature.nl Chantal is gediplomeerd NatuurWijzer. Ze begon haar loopbaan als journaliste en schreef in die functie veel over natuur en duurzaamheid. Dat doet ze nog steeds, maar tegenwoordig neemt ze als gastouder en NatuurWijzer ook kinderen mee naar buiten om van de natuur te genieten. Het online magazine […]

lees meer >

6 februari Drakepit netwerkdag

Op de netwerkdagen komen Drakepit gastouders uit het hele land bij elkaar. Naast de collegiale uitwisseling staat op een netwerkdag altijd een inhoudelijk thema centraal. Doel van deze bijeenkomsten is dat gastouders elkaar leren kennen en samen rond het gekozen thema werken, uitwisselen en ontwikkelen. De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, beginnen om 10.00 uur […]

lees meer >

GGD controle succesvol afgerond

Op 6 oktober heeft bij Drakepit de jaarlijkse GGD controle plaatsgevonden. Dit jaar werd er alleen een verkorte controle uitgevoerd, omdat er het jaar ervoor geen tekortkomingen waren geconstateerd. En ook deze keer was de GGD positief over ons werk en zijn er wederom geen tekortkomingen vastgesteld. Voor meer informatie zie het inspectierapport.

lees meer >

Oudercommissie nog steeds op zoek naar nieuwe leden!

De vacature die door het vertrek van Goos Boelhouwer is ontstaan is inmiddels gelukkig opgevuld: Rikkert Hilbrant, vraagouder van Drakepit gastouder Ellen Zweers uit Zeist, heeft zitting genomen in de oudercommissie. Maar nog steeds is de OC dringend op zoek naar nieuwe leden! Omdat er binnenkort weer twee mensen vertrekken – de ene vanwege een verhuizing en de ander omdat zijn […]

lees meer >

Maximum uurprijzen in 2016 met 0,7 % verhoogd

De maximum uurprijzen worden begin 2016 naar verwachting met 0,7 procent verhoogd. De maximum uurprijs voor gastouderopvang wordt dan € 5,52 (2015: € 5,48), voor dagopvang wordt € 6,89 (2015: € 6,84) en voor bso € 6,42 (2015: € 6,38). Dit heeft het kabinet medio juni bekend gemaakt met de publicatie van het Ontwerpbesluit Kinderopvangtoeslag 2016. Het is een […]

lees meer >

Algemene Voorwaarden Gastouderopvang januari 2016

De Brancheorganisatie is bezig met het opstellen van Algemene Voorwaarden Gastouderopvang (AVG). Op dit moment gelden ook voor de gastouderopvang de Algemene Voorwaarden Kinderopvang, die op onderdelen echter niet goed inspelen op de specifieke situatie in de gastouderopvang. De invoering van de AVG was aangekondigd voor 1 juli 2015, maar is nu nog een half jaar uitgesteld. […]

lees meer >

Wet versterking positie ouders gaat in per 1 januari 2016

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wetswijziging gaat in op 1 januari 2016 en betreft de invoering van een centrale geschillenorganisatie en regelingen omtrent de oudercommissie. Voor meer informatie kijk hier.

lees meer >

Nieuwe Toezicht: Met minder regels meer kwaliteit

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil komen tot een nieuw kwaliteitskader voor kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.  Met het nieuwe toezicht wil minister Asscher bereiken dat er meer controle komt op de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in plaats van alleen op de structurele randvoorwaarden. De huidige regelgeving is op onderdelen te […]

lees meer >

Nieuwe Drakepit gastouders

Aan het begin van het nieuwe jaar staan er weer een aantal gastouders in de startblokken om hun huis en hart te openen voor gastkinderen. Welkom allemaal! Voor een overzicht van de nieuwe Drakepit gastouders kijk hier.

lees meer >

Liedjes, kastanjes en tekeningen – Het leven als inwijdingsweg!

“De Vrije School is erg in trek, ook bij niet-antroposofisch volk. Al is het wel even wennen. Vooral voor de ouders.” Dat schreef Pauline Bijster onlangs in Volkskrant Magazine. De interesse groeit, maar wat houdt de antroposofie waarop Vrije Scholen zijn gebaseerd eigenlijk in? Wat is het gedachtegoed van grondlegger Rudolf Steiner? Voor meer informatie zie hier

lees meer >

Adviesrecht oudercommissie op prijs blijft bestaan!

Begin februari behandelde de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de versterking van de positie van de ouders in de kinderopvang (zie ook onze nieuwsbrief van december en een eerder verschenen bericht hier op de site). Uitgangspunt was ouders meer betrokkenheid te geven bij de kwaliteit. Hierbij zou het adviesrecht op prijs komen te vervallen. Maar […]

lees meer >

Meer opvang afgenomen dan aangevraagd? Belastingdienst betaalt niet automatisch na!

De Brancheorganisatie Kinderopvang meldt dat als uit de gegevens van de jaarlijkse gegevensaanlevering van de kinderopvangorganisatie/gastouderbureau aan de Belastingdienst blijkt dat de ouder meer kinderopvang heeft afgenomen dan aangevraagd, dit niet automatisch leidt tot een nabetaling van kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat wanneer een ouder 105 uren heeft afgenomen en ook recht heeft op kinderopvangtoeslag voor […]

lees meer >

Verslag Netwerkdag 7 februari 2015

Communicatie met ouders – Verkenningen in de Dynamische Oordeelsvorming met Vera Klein. Op de vroege zaterdagmorgen komen van heinde en verre de Drakepit gastouders naar Utrecht. Het winterse weer en de situatie op de weg en het spoor zorgen ervoor dat de reis voor velen niet altijd soepel verloopt en een enkeling gaat zelfs liever niet […]

lees meer >

De 12 zintuigen

In de Seizoener, de tijdschrift voor de Vrijeschoolwereld, heeft Edmond Schoorel de eerste deel van een drieluik over zintuigontwikkeling geschreven: Stel, je komt net uit de hemel op de aarde. Je hebt geen idee wat je daar aantreft, want in de hemel is nu eenmaal alles anders dan op de aarde.In de hemel moet je […]

lees meer >

Een kind moet de natuur ervaren!

Drakepit gastouder Chantal Overgaauw is sinds kort gediplomeerd NatuurWijzer. Ze begon haar loopbaan als journaliste en schreef in die functie veel over natuur en duurzaamheid. Dat doet ze nog steeds, maar tegenwoordig neemt ze als gastouder en NatuurWijzer ook kinderen mee naar buiten om van de natuur te genieten. Daarnaast geeft ze ook kinderfeestjes in de […]

lees meer >

Wetsvoorstel versterking positie ouders

Het wetsvoorstel waarover lang gesproken is, is door het kabinet in november eindelijk naar de kamer gestuurd. Naar verwachting zullen de wijzigingen met ingang van 1 juli 2015 in werking treden. De belangrijkste wijzigingen zijn: Het adviesrecht van oudercommissies op de prijs vervalt, maar zal zich in de toekomst vooral richten op de pedagogische kwaliteit. […]

lees meer >

Terugvorderingen kinderopvangtoeslag en herziening financiering kinderopvang

In het najaar heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) uitgebreid bericht over het feit dat de kinderopvangtoeslag voor een grote groep ouders leidt tot terugvordering. Dit ter ondersteuning van het plan van het kabinet om de financiering van kinderopvang in de toekomst niet meer via de ouders te laten lopen maar direct via kinderopvangorganisaties. In 2011 blijkt […]

lees meer >

Verslag Drakepit themadag 22 november 2014

Wortel uit de aardegrond, maak me dapper en gezond. Blad en stengel, lucht en licht, geef mijn adem evenwicht. Wat me in de vruchten voedt, dank ik aan de zonnegloed. Met deze spreuk opende Tessa de themadag en legde uit waarom we het thema voeding hebben gekozen voor deze dag. Het belang van gezonde voeding […]

lees meer >

Verslag Drakepit netwerkdag 20 september 2014

Nadat we een aantal netwerkdagen hebben gewerkt aan thema’s  die te maken hadden met de ontwikkeling van het jonge kind, vonden we het aan de tijd om met een tweede belangrijk aspect van ons vak – namelijk de communicatie met de ouders – aan de slag te gaan. Als je met elkaar een liefdevolle kring […]

lees meer >

Drakepit blijft toch lid van de Branchevereniging Kinderopvang

Drakepit stond op het punt om de lidmaatschap van de Branchevereniging Kinderopvang op te zeggen en over te stappen naar de VGOB, een vereniging die zich specifiek richt op de belangen van de gastouderopvang. Reden om op te zeggen was, dat we vonden, dat de Branchevereniging Kinderopvang de belangen van de gastouderbranche – die soms toch op wat […]

lees meer >

Bezoek aan Praag

Eind oktober bracht Tessa een bezoek aan de Waldorf kleuterschool in Praag. Op uitnodiging van Cornelis Boogerd gaf ze daar een seminar rond het thema “Omgaan met grenzen”. Rondom de Waldorf kleuterscholen zijn er centra ontstaan die aan moeders met kleine kinderen tot vier jaar de ruimte bieden om elkaar te kunnen ontmoeten. Sinds 1999 […]

lees meer >

Kohnstamm-studie: Gastouders in beeld

In opdracht van het ministerie van SZW heeft het Kohnstamm instituut een inventarisatiestudie gehouden onder gastouders in Nederland. Bij de start van dit onderzoek was er nog veel onbekend over ‘de gastouders in Nederland’. Dankzij de medewerking van 1550 gastouders die de tijd namen voor het invullen van een –behoorlijk omvangrijke- vragenlijst, ligt er nu […]

lees meer >

Kinderopvangtoeslag 2015

De maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag en de inkomensgrenzen in de tabel voor de kinderopvangtoeslag worden volgend jaar met gemiddeld circa 2% verhoogd. De nieuwe maximum uurprijs in 2015 voor gastouderopvang wordt € 5,48. Voor dagopvang is de maximum uurtarief dan € 6,84 en voor de buitenschoolse opvang € 6,38. Voor 2014 werden de uurprijzen […]

lees meer >

Gastouder worden bij Drakepit? Kom naar de informatiedag startende ondernemers!

Op 1 november 2017 is er weer speciale informatiebijeenkomsten voor iedereen die overweegt gastouder te worden bij Drakepit. In deze bijeenkomst geven we informatie over de inhoudelijke en praktische kant van het ondernemerschap bij Drakepit. Vanzelfsprekend is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen! Aanmelden via: info@drakepit.nl Voor meer informatie neem contact op met Tessa Dirksen: 06 24 43 […]

lees meer >

Basiscursus Antroposofie

Basiscursus Antroposofie gaat 10 september van start! Ben je medewerker in de reguliere kinderopvang en ben je geïnteresseerd in de antroposofische aanpak? Ben je een gastmoeder die zich aangetrokken voelt door de antroposofische manier van werken en wil je meer weten over de achtergronden? Ben je ouder van jonge kinderen en wil je je verdiepen […]

lees meer >

Drakepit kiest eigen VVE beleid!

Hoe meer we ons in bestaande VVE programma’s verdiepen, hoe duidelijker het wordt dat deze manier van kijken naar het kleine kind en zijn ontwikkeling, niet de onze is en niet aansluit bij onze pedagogische visie. Wat we wel willen doen – en daarmee zijn we al begonnen – is een poging te ondernemen, om […]

lees meer >