Beschermd: Drakepit downloads

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder je wachtwoord in om het te bekijken:

Verslagen en achtergrondinformatie

12 juni 2017

Drakepit is bezig met een project “Waarnemen en documenteren van kinderen”. Het waarnemen van kinderen neemt een belangrijke plek in binnen de antroposofische pedagogiek. Ook bij Drakepit zijn we erg begaan met dit thema: We hebben ons op de laatste twee netwerkdagen door Albert de Vries en Lois Eigenraam laten inspireren over dit onderwerp en we besteden in de intervisiebijeenkomsten regelmatig aandacht aan de kunst van het objectieve en inlevend waarnemen. Tijdens onze beleidsdag op 13 mei hebben we samen gekeken hoe we het waarnemen en documenteren van kinderen bij Drakepit op een manier kunnen inrichten die past bij onze visie en recht doet aan onze manier van werken. Voor meer informatie kijk hier het verslag.

11 juli 2016

In de laatste uitgave van “Rondom het kind” staat een artikel van Tessa en Dörte over Vrij Spel. We wilden een lans breken voor het belang van vrije ruimte in de ontwikkeling van kind-zijn naar menswording. Kinderen hebben nauwelijks meer gelegenheid om vrij te spelen, van kleins af aan worden ze vermaakt, gestimuleerd, gemonitord, ondersteunt in hun ontwikkeling en opgeleid. Ouders en professionals willen kinderen een optimale start geven en elke ontwikkelkans benutten. Maar gras groeit ook niet harder als je eraan trekt, in tegendeel: soms maakt je het daardoor zelfs kapot.  Een pleidooi voor vertrouwen in de eigen wil tot ontwikkeling van een kind en het scheppen van goede voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling. Klik hier voor de hele artikel Gunnen we ze nog ‘vrij spel’?

Liedjes, spelletjes en knutsels

1 december 2014

Handige website met teksten en noten van veel Vrije School liederen